Sümeg Város Önkormányzata  80 034 626 Ft-ot nyert TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00026 azonosítószámú „Bölcsőde fejlesztése Sümegen- 2. ütem” című pályázaton.
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 05. 31.

A pályázat rövid tartalma:

A tervezett fejlesztés célja, Sümegen, a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde területén, azonos helyrajzi számon egy új bölcsődei épület kialakítása.

A projekt keretében egy új, korszerű bölcsőde építése valósulhat meg, amely 12 férőhely bővülést és az 1 db tornaszoba építésével újabb nevelési funkciók megfelelő színvonalú ellátását eredményezi. A projekt során az intézmény új eszközökkel is gazdagodik. Az új eszközök a számszerűsíthető eredményen túlmenően a nevelési munka minőségi javulását is jelentik.